Chương trình Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo hiện hành tại Đại học Victoria Wellington, đã được điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh giảng dạy và học tập ở Việt Nam.

 

Chương trình bao gồm 12 môn học tương ứng với 180 tín chỉ (15 tín chỉ/ môn). Sinh viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian nhanh nhất là 18 tháng (3 học kì) bao gồm:

Giai đoạn 1 (6 tháng): Học viên theo học 4 môn học tương ứng với 60 tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Việc giảng dạy 4 môn học này do các giảng viên của khoa tiếng Anh Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM đảm nhiệm. Khi hoàn thành 4 môn học này, học viên sẽ nhận chứng chỉ công nhận hoàn thành giai đoạn 1 (diploma). Chứng chỉ này là điều kiện để sinh viên học tiếp giai đoạn hai.

 

Giai đoạn 2 (12 tháng): Học viên học 8 môn học tương ứng với 120 tín chỉ tại Trường Đại học Victoria Wellington, New Zealand.

Nếu không kịp thực hiện khóa học trong thời gian trên, học viên được gia hạn thời gian cho đến khi hoàn tất toàn bộ 12 môn học nhưng tổng thời gian đào tạo không quá 4 năm.

GIAI ĐOẠN 1

Học viên học 4 môn tương ứng với 60 tín chỉ tại Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM

GIAI ĐOẠN 2

Học viên học 8 môn học tương ứng với 120 tín chỉ tại Victoria University of Wellington

Teaching practice

Chọn ít nhất 3 môn 

 1. Listening & Speaking in the Language Classroom

 2. Language Assessment

 3. Teaching Reading & Writing

 4. Language for Specific Purposes

 5. Teaching & Learning Vocabulary

 6. Language Testing

 7. Language Curriculum Development

Click để biết thêm chi tiết

Language awareness

Chọn ít nhất 2 môn

 1. The Pronunciation of English

 2. Discourse Analysis and Language Teaching

 3. Sociolinguistics and Language Education

 4. Teaching & Learning Grammar

Click để biết thêm chi tiết

Understanding language learning

Chọn ít nhất 2 môn

 1. Learners & Second Language Learning

 2. Learner Autonomy & Learning Strategies

Click để biết thêm chi tiết

Research methods
 1. Evaluating Research in Applied Linguistics

 2. The Research Process

Click để biết thêm chi tiết

​Khi hoàn thành 4 môn học này, học viên sẽ nhận chứng chỉ công nhận hoàn thành giai đoạn 1 (diploma). Chứng chỉ này là điều kiện để sinh viên học tiếp giai đoạn hai.​
 1. Language Assessment
 2. Understanding Second Language Learning 
 3. Computer - Assisted Language Learning
 4. Language Curriculum Design

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM TPHCM

Việc giảng dạy 4 môn học do các giảng viên của khoa tiếng Anh Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM đảm nhận

TBinh.jpg

Trưởng khoa tiếng Anh

TS. Nguyễn Thanh Bình

TTung.png

Phó Trưởng khoa tiếng Anh

PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng

Tổ trưởng tổ Giáo học pháp, 

Khoa tiếng Anh

TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng

VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON

Các môn học do giảng viên của School of LInguistics and Applied Language Studies (Faculty of Humanities and Social Sciences) đảm nhiệm 

john-macalister.jpg

Phó trưởng khoa Humanities and Social Sciences

GS. John Macalister

peter-gu.jpg

School of Linguistics and Applied Language Studies

PGS. Peter Gu

Copyright © Ho Chi Minh City University of Education, Vietnam

Địa Chỉ:

Phòng Sau đại học, Phòng C.104

280 An Dương Vương, P. 4,

Quận 5, Tp. HCM 

Hotline:

Mobile:(+84)-8-38352020 - 183 

Fax:(+84)-8-38444135 

Email:

​phongsdh@hcmue.edu.vn

Liên hệ với chúng tôi:

 • Facebook chính thức của chương trình

Fanpage của chương trình: