top of page
background 01

Chương trình Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo hiện hành tại Đại học Victoria Wellington (New Zealand), đã được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh giảng dạy và học tập ở Việt Nam.

 

Chương trình bao gồm 12 môn học tương ứng với 180 tín chỉ (15 tín chỉ/ môn). Sinh viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian nhanh nhất là 18 tháng (3 học kì) bao gồm:

Giai đoạn 1 (6 tháng): Học viên theo học 4 môn học tương ứng với 60 tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Việc giảng dạy 4 môn học này do các giảng viên của khoa tiếng Anh Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM đảm nhiệm. Khi hoàn thành 4 môn học này, học viên sẽ nhận chứng chỉ công nhận hoàn thành giai đoạn 1 (diploma). Chứng chỉ này là điều kiện để sinh viên học tiếp giai đoạn hai.

 

Giai đoạn 2 (12 tháng): Học viên học 8 môn học tương ứng với 120 tín chỉ tại Trường Đại học Victoria Wellington, New Zealand.

Nếu không kịp thực hiện khóa học trong thời gian trên, học viên được gia hạn thời gian cho đến khi hoàn tất toàn bộ 12 môn học nhưng tổng thời gian đào tạo không quá 4 năm.

GIAI ĐOẠN 1

Học viên học 4 môn tương ứng với 60 tín chỉ tại Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM

GIAI ĐOẠN 2

Học viên học 8 môn học tương ứng với 120 tín chỉ tại Victoria University of Wellington

Teaching practice

Chọn ít nhất 3 môn 

 1. Listening & Speaking in the Language Classroom (LALS510)

 2. Teaching Reading & Writing (LALS511)

 3. Language for Specific Purposes (LALS521)

 4. Teaching & Learning Vocabulary (LALS522)

 5. Language Testing (LALS524)

 6. Task-Based Language Teaching (LALS529)

 7. Computer-assisted Language Learning (LALS531)

Language awareness

Chọn ít nhất 2 môn

 1. The Pronunciation of English (LALS513)

 2. Discourse Analysis and Language Teaching (LALS544)

 3. Sociolinguistics and Language Education (LALS563)

 4. Exploring Grammar using Corpus Linguistics (LALS512)

Understanding language learning

 1. Interaction and Identity in Language Learning (LALS542)

Research methods
 1. Hands-on Practice in Qualitative Research (LALS541)

 2. Hands-on Practice in Quantitative Research (LALS540)

Click để biết thêm chi tiết

​Khi hoàn thành 4 môn học này, học viên sẽ nhận chứng chỉ công nhận hoàn thành giai đoạn 1 (diploma). Chứng chỉ này là điều kiện để sinh viên học tiếp giai đoạn hai.​
 1. Assessment for Learning in the Language Classroom
 2. Second Language Acquisition 
 3. Learner Autonomy and Learning Strategies
 4. Language Curriculum Development

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM TP.HCM

Việc giảng dạy 4 môn học được đảm trách bởi các giảng viên có chuyên môn và kinh nghiệm do Khoa tiếng Anh Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM thu xếp

TBinh.jpg

TS. Nguyễn Thanh Bình

TTung.png

PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng

THoang.png

TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng

VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON

Các môn học do giảng viên của School of LInguistics and Applied Language Studies (Faculty of Humanities and Social Sciences) đảm nhiệm 

john-macalister.jpg

GS. John Macalister

School of Linguistics and Applied Language Studies

jonathannewton.jpeg

PGS. Jonathan Newton

School of Linguistics and Applied Language Studies

peter-gu.jpg

PGS. Peter Gu

School of Linguistics and Applied Language Studies

jean-parkinson.jpg

PGS. Jean Parkinson

School of Linguistics and Applied Language Studies

averil-coxhead.jpg

GS. Averil Coxhead

Head of School of Linguistics and Applied Language Studies

corinne-seals.jpg

TS. Corinne Seals

School of Linguistics and Applied Language Studies

stephen-skalicky.jpg

TS. Stephen Stalicky

School of Linguistics and Applied Language Studies

anna-siyanova.jpg

PGS. Anna Siyanova

School of Linguistics and Applied Language Studies

bottom of page