top of page
sylvia-yang-409493-unsplash.jpg

- Địa chỉ: Phòng Sau đại học (C.104)

Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028. 38352020 - (183) hoặc 028. 38391077

- Email: phongsdh@hcmue.edu.vn

- Websitehttps://www.matesol.hcmue.edu.vn/

bottom of page